Fertil Gebelik Yemi (Kırmızı)

KULLANIRSAK

Nitelikli enerji,

Biyolojik değeri yüksek protein,

İhtiyaçları tam karşılayan etken maddeler,

Doğal koruyucular,

Doğal verim arttırıcılar,

Özel formulasyonu ile damızlık hayvanlara besleme desteği sağlar.

Damızlık hayvanlarda

Her yıl bir buzağı hedefine ulaşılır.

Besinsel eksiklik nedeni ile oluşan döl verimi sorunları çözülür.

Doğum öncesi 21 gün, Doğum sonrası 100 gün kullanıldığında %90 gebelik elde edilir.

Gebelik başına düşen tohumlama sayısı azalır.

Tohumlama masrafları azalır.

Gizli kızgınlığı önler, kızgınlığı daha belirgin hale getirir

Zamanında kızgınlığa gelmeme veya çok defa tohumlandığı halde gebe kalamama sorunlarını çözer.

Laktosyon süt verimi maksimum olur.

ZAMANINDA DÖL TUTAR

Folikülü geliştirir

Zamanında kızgınlığa getirir.

BUZAĞI KAYIPLARINI ÖNLER

Yumurta hücre kalitesini artırır

Corpus Luteum kalitesini artırır

Progesteron salınımını artırır.

Erken embriyonik ölümleri engeller.

KULLANMAZSAK

Damızlık hayvanlarda;

Besinsel eksiklik nedeni ile her yıl bir buzağı hedefine ulaşılamaz.

Yüksek oranda döl verimi sorunları ile karşılaşır.

Zamanında  kızgınlığa  gelmez,  kızgınlığa  gelse  bile  çok defa  tohumlandığı  halde döl tutmaz.

Gebelik  başına  düşen   tohumlama   sayısı  artar.

Erken  Embriyonik ölümler görülür.

Döl  verimi  sorunu   çözülemediği   durumda   damızlık değer   kasaplık   değere   dönüşür,  günümüz şartlarında   ortalama   13.000,00 TL   değerinde   bir inek   kasaplık olarak  ortalama  7.000,00 TL'ye kestirilerek   ekonomik   kayba   neden olur.

Çok defa tohumlama sonucunda üretici tohumlama masrafları artar.

Yetersiz    beslemeye   bağlı  olarak   ineklerde   güç  doğum,  metebolik  hastalıklar  ve  ovarium  kisti oluşumunun görülme sıklığı artar ve normal  ovarium  aktivitesi  bozulur,  fertilite  olumsuz etkilenir.

Her bir damızlık ineğin doğumdan sonraki ilk 100 günde gebe kalamamasından dolayı işleetmeye aylık ortalama 700 TL zarar ettirir.

Doğumdan sonraki ilk 2-3 ay içerisinde gebe kalmayan ineklerin işletmeye 1 günlük zararı

Gelecek laktasyon süt kaybı  13 TL gün
Fazladan kuruda kalma 2 TL gün
Buzağa kaybı 4.5 TL gün
Fazladan yapılan suni tohumlama maliyeti 0.25 TL gün
Genel sağlık problemlerinden kaynaklanan maliyetler 1.25 TL gün
Toplam Zarar 20.50 TL gün

FERTİL GEBELİK YEMİ KOLOSTRUM KALİTESİNİ ARTIRIR.

Doğumdan hemen sonra buzağı ölümlerinin en önemli sebebi ishaldir. İshal yeni doğan buzağılarda en sık görülen sorundur.

Buzağı ishallerini önlemede kolostrum kalitesi antibiyotiklere kıyasla buzağı sağlığı ve performansı için çok daha etkilidir.

Antibiyotikler virüslere ve parazitlere karşı etkili olmadığından ishali önlemek için çok az anlam ifade ederler.

Kaliteli kolostrum yeni doğan buzağıların güçlüklere karşı koyması için yaşama gücünü arttırır.

Sonuç olarak kaliteli kolostrum inek yetiştiriciliğinde karlı ve sürdürülebilir hayvancılık için son derece önemli bir yoldur.

KULLANIM ŞEKLİ

Zamanında Gebelik İçin;

Mevcut kullanılan kesif yemden 2 Kg / gün azaltılıp yerine Fertil Gebelik Yemi ilave edilerek doğumdan 21 gün önce başlanıp doğumdan sonra 120 gün boyunca kullanılır.

Kızgınlık ve Gebelik probleminde;

Mevcut kullanılan kesif yemden 2 Kg / gün azaltılıp yerine Fertil Gebelik Yemi 90 gün boyunca kullanılır.

Yüksek verimli hayvanlarda;

Mevcut kullanılan kesif yemden 2 Kg / gün azaltılıp yerine Fertil Gebelik Yemi ilave edilerek doğumdan 21 gün önce başlayıp laktasyon boyunca kullanılır.

Düvelerde ve genç hayvanlarda;

Mevcut kullanılan kesif yemden 3 - 6 aylık gruplarda 0,5 kg/gün, 6-12 aylık gruplarda 0,75 kg/gün 12-22 aylık gruplarda 1 kg/gün, 22-24 aylık gruplarda 2 kg/gün azaltılıp yerine Fertil Gebelik Yemi ilave edilerek kullanılır.

Genel Problemlerde;

Mevcut kullanılan kesif yemden 3 kg/gün azaltılıp yerine Fertil Gebelik Yemi ilave edilerek tedavi sonuna kadar kullanılır.

SÜTÇÜ İNEKLERDE FERTİLİTE PARAMETRELERİ

PARAMETRE HEDEF EKONOMİK SINIRLAR
Buzağılama Aralığı 365 gün 400-365 gün
Buzağılama - İlk östrüs 24-21 gün <45 gün
Buzağılama - ilk tohumlama <60 gün 50-85 gün
Buzağılama - gebelik <90 gün <120 gün
İlk tohumlama / gebelik oranı >%60 % 60
Gebelik / tohumlama sayısı 1,65 <2

DOĞUM SONRASI 100 GÜNDE ORTALAMA %90 GEBELİK SAĞLAR