Kalite

Her yıl bir buzağı, Zamanında gebelik

Yemin besleme değeri ya da kalitesi, hayvanın performansına etki değeri yani verim ve sağlık verileri ile ölçülebilir.

Yüksek kaliteli yemler ile beslenen süt inekleri, düşük kaliteli yem ile beslenenlere göre, daha az yoğunlukta yem ile daha yüksek süt üretirler. Bu da özellikle rasyondan yararlanmada yem kalitesinin önemini ortaya koymaktadır.

Hayvancılık işletmelerinde karlılığı artırmanın olmazsa olmaz yolunun hayvan beslemede kaliteli yem kullanmak olduğu bir gerçektir.

Kalite Politikamız

Müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutup, kaliteli hammadde alarak laboratuvarımızda hammaddelerimizin besin değerlerinin ölçülerek, fiziki analizleri de gözden geçirilip piyasaya sunulan yemlerin aynı kalitede olmasını sağlamak.

Kalite yönetim sistemlerimizden taviz vermeden sürekli iyileştirme sağlayarak standart üretim yapmak.

Yüksek sorumluluk anlayışı, zamanında teslimat ve toplam kalite yönetimi.